Børn og Unge

Unge mellem 18 og 22 år der lider af let til moderat angst eller depression er fritaget for egenbetaling. Konsultationerne er således gratis.

Børn og unge under 18 år er også berettiget til psykologhjælp efter praksisoverenskomsten, dog ikke ved angst og depression