Henvising

Med henvisning fra din læge hjælper jeg dig med at overkomme følgende:

 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 2. Trafik- og ulykkesofre
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 5. Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 6. Pårørende ved dødsfald
 7. Personer, der har forsøgt selvmord
 8. Kvinder, der har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 9.  Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. Personer med let til moderat depression *)
 11. Personer med let til moderat angst/OCD *)

*) 18-21 årige er omfattet vederlagsfri ordning. Ved angst og depression skal du være 18 år gammel eller mere