Husk

 

Husk at henvisningen fra din læge senest skal være hentet af din psykolog en måned efter at den er udstedt af din læge.

 

Din lægen kan som udgangspunkt henvise dig til psykologhjælp inden 6 måneder efter den begivenhed, der er grunden til, at du ønsker psykologhjælp. Henvisning kan også udstedes senere. Og skal i alle tilfælde udstedes senest 12 måneder efter den udløsende begivenhed. Tidsbegrænsningen gælder ikke i forbindelse med incest/seksuelle overgreb og depression. Hvis du er udsat for flere hændelser, giver hver hændelse mulighed for tilskud til psykologbehandling efter samme retningslinjer.

Du kan med en henvisning fra din læge få tilskud til psykologbehandling, ved: Røveri, volds- og voldtægt, trafik og ulykke, alvorligt invaliderende sygdom. Som pårørende til alvorligt psykisk syge personer, som pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom og som pårørende ved dødsfald. Hvis du har forsøgt selvmord Hvis du som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge Hvis du inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb. Hvis du har let til moderat depression angstlidelse og OCD.

En henvisning giver ret til 12 samtaler. Let til moderat depression og angst dog 2 x 12 samtaler efter henvisning fra egen læge.

 

 

Særligt om angst og depression 

På grund af omsætningsbegrænsningen kan der sidst på året være ventetid på henvisninger under angst og depression. Sker det, bliver du orienteret om situationen når du henvender dig til en psykolog. Psykologen må da under henvisning til en kommende omsætnings-begrænsning ikke afvise dig. Sker det at omsætningsgrænsen bliver nået, vil du enten a) blive henvist til anden psykolog der fortsat kan tilbyde samtaler under sygesikringen eller b) hvis du insisterer på at fortsætte din behandling hos mig, vil det kun kunne ske uden tilskud fra sygesikringen. Perioden uden tilskud vil så vare i tiden indtil nytår, hvorefter en ny omsætningsperiode begynder. Du kan også vælge at fortsætte din behandling hos mig i det nye år.